INdex

INdex je najveća konferencijska sala površine 91m2, osvetljena dnevnim svetlom, 
opremljena bežičnim internetom, projektorom, platnom i flipchart-om.

  • Teatar postavka - do 100 osoba
  • "U" postavka - do 50 osoba
  • Koktel postavka - do 80 osoba
  • Učionica postavka - do 60 osoba
  • "I" postavka - do 40 osoba

Tlocrt sale(PDF link)

Konferencijsko ozvučenje i oprema za prevođenje su dostupni na zahtev.

Teatar postavka

 I shape

U shape