INvent

INvent sala ima površinu 68m2, osvetljena je dnevnim svetlom, opremljena bežičnim internetom, projektorom, platnom i flipchart-om.

  • Teatar postavka - do 60 osoba
  • Učionica postavka - do 40 osoba
  • "U" postavka - do 30 osoba
  • "I" postavka - do 30 osoba
  • Koktel postavka - do 50 osoba


Konferencijsko ozvučenje i oprema za prevođenje su dostupni na zahtev.

Teatar postavka

I shape

U shape